גילת טלקום משקיעים.

מצגות משקיעים

חלוקה לפי שנים
09/07/2024
מצגת משקיעים - יולי 2024
02/06/2024
מצגת משקיעים - רבעון 1 2024
27/03/2024
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2023
30/11/2023
מצגת משקיעים - רבעון 3 2023
30/05/2023
מצגת משקיעים - רבעון 1 2023
02/04/2023
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2022