סאטקום משקיעים.

מצגות משקיעים

חלוקה לפי שנים
30/03/2021
מצגת משקיעים - סיכום 2020
29/11/2020
מצגת משקיעים - רבעון שלישי 2020
22/09/2020
מצגת משקיעים - רבעון שני 2020
29/06/2020
מצגת משקיעים - יוני 2020
31/03/2020
מצגת משקיעים - מרץ 2020
14/01/2020
מצגת משקיעים - ינואר 2020