גילת טלקום משקיעים.

מצגות משקיעים

חלוקה לפי שנים
30/03/2022
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2021
30/11/2021
מצגת משקיעים - רבעון שלישי 2021
24/08/2021
מצגת משקיעים - רבעון שני 2021
01/06/2021
מצגת משקיעים - רבעון 1 2021
03/05/2021
מצגת משקיעים - סיכום 2020 והצגת אסטרטגיית ההמשך לשנים 2021-2023
30/03/2021
מצגת משקיעים - סיכום 2020