גילת טלקום משקיעים.

מצגות משקיעים

חלוקה לפי שנים
30/11/2023
מצגת משקיעים - רבעון 3 2023
30/05/2023
מצגת משקיעים - רבעון 1 2023
02/04/2023
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2022
25/12/2022
מצגת משקיעים - אסטרטגיית הפעילות החדשה, מיקוד ורווחיות
13/09/2022
מצגת משקיעים - רבעון שני 2022
12/07/2022
מצגת משקיעים - חציון ראשון 2022