SDWAN MAX .

מערכת SD-WAN MAX של גילת טלקום מציעה פתרון SDWAN ייחודי וחכם “מקצה לקצה” המופעל על ידי בינה מלאכותית (AI) תוך שימוש באלגוריתם של למידת מכונה על מנת לספק יציבות מירבית, העברת נתונים, קיבולת וניהול תנועה חכם.

יציבות מירבית.

הפחתת ההוצאות התפעוליות וקצב תחלופת לקוחות באמצעות מקסום יציבות הרשת שלך.

עם SD-WAN MAX, תוכלו למנוע הדממות, שיבושים ואבדן תעבורה הודות לפתרון המציע איזון עומסים חכם ואוטומטי לכל אפליקציה ומאפשר העברה חלקה ומעבר אוטומטי בין רשתות תקשורת חלופיות במקרה של תקלה. SD-WAN MAX הופך את יציבות הרשת למציאות.

תנועת נתונים מירבית.

שיפור זמינות, נצילות וביצועי הרשת שלכם, באמצעות מקסום השימוש בתעבורת הנתונים שלכם.

SD-WAN MAX מאפשר לכם תעדוף אוטמטי של דרישות אפליקציות בהתבסס על דרישות עסקיות בזמן אמת. באמצעות ביטול קונפיגורציות והליכים תפעוליים מסובכים פתרון זה מקל עליכם לבצע קונפיגורציות, להגדיר מדיניות ולקבוע סדרי עדיפות.

קיבולת מירבית.

ניצול מיטבי של קיבולת הרשת הנוכחית שלכם על מנת לענות על הצורך ההולך וגדל של לקוחותיכם ברוחב פס.

SD-WAN MAX מאפשר לכם להרחיב את רוחב הפס הזמין שלכם תוך חיסכון בהוצאות תפעוליות. פתרון זה מספק דחיסת רוחב פס, דה-דופליקציה ותעדוף של תעבורת רשת בהתבסס על צפי דרישות אפליקציות. SD-WAN MAX מאפשר לכם להימנע מקניית רוחב פס נוסף שעלותו גבוהה.

ניהול ניווט חכם מקסימלי.

SD-WAN MAX מאפשר לכם ניהול רשת פשוט, במיוחד לאחר המעבר מ-G3 ל-G4 ול-G5, באמצעות שימוש באלגוריתמים קנייניים של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, שמובילים לניהול ניווט רשת חכם ומיטבי ולשיפור משמעותי ביכולת לנהל את הרשת בקלות.