אחריות תאגידית.

אנו גאים להציג את דו”ח האחריות התאגידית הראשון שלנו, המביא לידי ביטוי את מחויבותנו ליצירת ערך ארוך טווח עבור כל מחזיקי העניין של גילת טלקום גלובל. הדו”ח מפרט את מודל ההשפעה של החברה ומתאר כיצד ניתן מענה לצרכים העכשוויים של כלל מחזיקי העניין, בדגש על הובלת שירותים ופעילויות בתחום התקשורת, הסיבים והלוויין עבור המדינות והאוכלוסיות הזקוקות להן יותר מכל. פעילות החברה מאופיינת בערכים חברתיים מהמעלה הראשונה, תוך תמיכה במערכות ההגנה והביטחון של ישראל, תמיכה במוסדות חינוך, בריאות וכלכלה ברמה הבינלאומית. ליבת הפעילות העסקית שלנו, מגלמת ערכי חדשות וערכים חברתיים עצומים. לאורך הדו”ח ניתן למצוא התייחסות ספציפית לאופן בו אנו מייצרים תרומה משמעותית לאוכלוסיות גלובליות, הקמת תשתיות מתקדמות וסיוע לקהילה באמצעות תרומות, התנדבות ויצירת משרות באיזורים קשיי יום.