גילת טלקום משקיעים.

שיחות ועידה מוקלטות למשקיעים

חלוקה לפי שנים
07/12/2023
שיחת משקיעים - רבעון 3 2023
19/06/2023
שיחת משקיעים - יוני 2023
14/09/2022
שיחת משקיעים - ספטמבר 2022
14/07/2022
שיחת משקיעים - סיכום חציון ראשון 2022
08/06/2020
שיחת ועידה - רבעון 1 2020
13/05/2020
שיחת ועידה למשקיעים לסיכום 2019