הקוד האתי.

במסמך זה מנוסחים העקרונות להתנהגות אתית אשר אנו מחויבים להם, ואשר אנו רואים בהם תנאי הכרחי למעשים מערכים לקיומנו כארגון בעולם העסקי. 

האתיקה שלנו מושתתת על מי שאנחנו ומשקפת את הדרך שלנו לפעול. העקרונות המפורטים במסמך זה מיועדים לסייע לכל אחד ואחת מאיתנו בסאטקום לתרגם את כל אלה למעשים, להחלטות ולפעולות באופן שיבטיח שאנו בונים אמון עם מחזיקי העניין השונים שלנו ופועלים כדי ליצור השפעה חיובית על חייהם. הייעוד שלנו “לשפר את חיי האנשים” מבטא את המהות של כל מה שאנו עושים, את האמונות והמחויבות שלנו, את המורשת הערכית ואת השאיפות שלנו כבני אדם וכארגון. אנחנו פועלים לאור ייעוד זה תוך יישום הערכים שלנו אשר מהווים את הקוד הגנטי של החברה. 

אנו נשתמש בעקרונות המנחים המופיעים כאן, כדי לקבוע את אופן התנהלותנו במערכת היחסים עם מחזיקי העניין שלנו: בעלי המניות, העובדים, לקוחות, הספקים, גורמי מימון, השותפים העסקיים, המתחרים, הקהילה, הסביבה ורשויות הממשל, במקומות בהם אנו פועלים. במקביל, נעודד את כל מי שאנחנו באים איתו במגע, לאמץ דרך זו. בדרך זו נתרום לשיפור הסביבה העסקית בכל מקום בו אנו פועלים. כל אחד ואחת מאיתנו, בהיותו חלק מחברה בינלאומית אחת ושותף לדרכה, מקבל על עצמו את האחריות להכיר את הקוד האתי, להבין את הנאמר בו, לצעוד בדרך אותה הוא מתווה, ולשמש דוגמא לאחרים.

אנו מנהלים את עסקינו מתוך מחויבות לשמירה על אמות המידה הניהוליות הגבוהות ביותר, ומתוך יושרה, אמינות, מקצועיות והגינות. אנו שואפים להיות מובילים ולשמש דוגמא לאחרים, בכל הקשור לאיכות הניהול שלנו. 

ציות לחוק הוא תנאי הכרחי ומינימלי להתנהלות אתית. אנחנו רואים עצמנו מחויבים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים מאלה שנקבעו על ידי החוקים והתקנות החלים על פעילותנו, בכל מקום בו אנו פועלים.

בסאטקום אנחנו משלבים תעוזה ואכפתיות. אנו מעיזים לפעול בנחישות, לוקחים על עצמנו אתגרים ובוחנים באופן תמידי את איכות הפעולות שלנו, יוזמים חידושים, מעודדים את אנשינו לפעול לקידום חדשנות ופתוחים לאימוץ חדשנות בכל תחומי פעילותנו. את כל זאת אנו עושים תוך כדי התחשבות באחרים, אכפתיות לאנשים ומתן תשומת לב לצרכים של כלל מחזיקי העניין שלנו לרבות העובדים, הספקים, הלקוחות, בעלי המניות, השותפים העסקיים שלנו, הקהילה והסביבה הקרובה בה אנו פועלים, בכל מקום. 

חלק מהדרך שלנו לפעול בתעוזה ולקדם חדשנות נשענת על שיתופי פעולה עם יזמים מחוץ לארגון עמם אנו מקיימים מערכות יחסים המבוססות על למידה וסיוע הדדי, כבוד ואתיקה עסקית. 

אנו נוהגים באחריות ובמסירות גם בלהט העשייה. הלהט הוא מקור העוצמה והאנרגיה שלנו. הלהט מניע אותנו לשפר ולמתוח את הגבולות תוך הצבת יעדים שאפתניים ומתוך אחריות מלאה כלפי תוצאות פעולותינו. כחברה מובילה יש לנו אחריות לכלל מחזיקי העניין שלנו – להתנהלות מקצועית תוך מחויבות להתעדכן, ללמוד ולשפר באופן תמידי את פעילותנו. יש לנו אחריות ליצירה ולקידום פעולות התורמות לחוסן הכלכלי חברתי של כלל מחזיקי העניין. 

אנו מחויבים לאיכות, לבריאות, לבטיחות, לשקיפות, לאנשים עימם אנו עובדים ובקרבם אנו פועלים ולסביבה. אנו לוקחים אחריות מלאה על כל פעולה שלנו. תמיד נפעל בכבוד ותוך שמירה על זכויות אדם.

אנו מאמינים כי באמצעות עבודת צוות ושיתופי פעולה נוכל להניע באופן אפקטיבי תהליכי שיפור, להבטיח מקצוענות ולהגדיל את הערך שאנו יוצרים לכל מחזיקי העניין שלנו. אנו מעודדים את כל אנשינו לעבוד בשיתוף פעולה ורואים את עצמנו כחברה המקיימת תהליכים המושתתים על עקרונות של כבוד הדדי, טיפוח וחיזוק האמון, שגשוג מתוך יושרה, הפריה הדדית, שיתוף ביכולות מגוונות ורוח של פתיחות.

כיבוד תחרות ורשויות ממשל:

אנו פועלים באופן מתמיד כדי להיות מובילים בכל תחום בו אנו עוסקים וכדי לעמוד באתגרים שאנו מציבים לעצמנו. אנו עושים כל זאת מתוך הכרה באחריות המוטלת עלינו לשמור על יושרה ועל כללי תחרות הוגנת. אנחנו מחויבים לשמור על כללי תחרות הוגנים וראויים במערכות היחסים שלנו עם ואל מול המתחרים שלנו. 

לא נשמיץ את המתחרים, מעשיהם או פעילותם. אנו שומרים על זכויות הקניין של זולתנו אנחנו מקפידים בכל הקשור בשמירה על זכויות הקניין של זולתנו ושלנו.

אנו מכבדים את הגופים הרגולטורים השונים אשר פועלים בתחומי העיסוק שלנו ומקפידים ליישם את הנחיות החוק והרגולציה כבסיס לכל פעילותינו. אנו נמנעים מלהיות מעורבים בפעילות שתדלנות ובמידה ונדרש אנו עושים זאת על פי החוק, נהלי העבודה ורק באמצעות המורשים לכך. 

אנחנו נמנעים ממעורבות פוליטית אנו נמנעים מהשתתפות באירועים פוליטיים, ממתן או איסוף תרומה למען מפלגה או פוליטיקאי, ומקידום תפיסה פוליטית-מפלגתית או מועמד פוליטי במסגרת העבודה או תוך שימוש במתקנינו או במוצרינו.

כללי דיווח, וכללי מניעת שוחד ושחיתויות

כחברה ציבורית, אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על אמות מידה מחמירות בכל הקשור בניהול ותיעוד מהלכינו והדיווחים השונים שאנו מספקים לציבור מחזיקי העניין שלנו.

אנו מנהלים בקפידה את מסמכי החברה אנחנו מנהלים ומתעדים את התנהלותנו השוטפת תוך הקפדה על הסטנדרטים המחמירים ביותר, ובאופן שמבטא את מלוא הפעילויות שנעשו ומשקף אותן במדויק ובצורה מהימנה, כל זאת כדי להבטיח שהמידע שבו נשתמש לצרכים הפנימיים ולצורך דיווחים חיצוניים, ישמש נאמנה את החברה, עובדיה, נושיה, משקיעיה ויתר מחזיקי העניין בה, לשם קבלת החלטות איכותית, אובייקטיבית ולתועלתם של כל מחזיקי העניין.

אנחנו מחויבים לספק לציבור מחזיקי העניין שלנו בכלל, ולרשויות השונות בפרט, דיווחים מדויקים, מלאים, אמינים, אשר עומדים בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, תוך גילוי רמה רואיה של פתיחות ושקיפות. כל מידע מהותי שאנו מפיצים בדבר ביצועינו הפיננסיים ותחזיותינו לעתיד, יופץ לכל מחזיקי העניין, בעיתוי ובפירוט שווים.

אנו מאמינים בהוגנות, שקיפות ופתיחות בעבודתנו אל מול כלל מחזיקי העניין שלנו. הגדרנו מדיניות, תהליכים ומנגנונים למניעת השוחד והשחיתות, וכן מנגנונים למניעת ניגוד עניינים. כמו כן אנו מיישמים נהלים ותהליכים קונקרטיים למניעת שוחד ושחיתות תוך דברור הנוהל לכל רבדי החברה, חיצוניים ופנימיים.

העסקה הוגנת:

סאטקום היא חברה של אנשים המכבדת את עובדיה. 

אנחנו חברה המעצימה יחידים וצוותים, ומעודדת אותם ליזום ולחדש. חברה אשר עובדיה זוכים לאמון, וליחס הוגן. חברה המחויבת לספק לעובדיה סביבת עבודה בריאה, טובה ובטוח המעניקה השראה לאתגרים ומעודדת שיתוף פעולה ועבודת צוות.

אנו מתנגדים לכל אפליה על בסיס גזע, צבע עור, דת, מוגבלות גופנית, מוצא לאומי, גיל, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית וביטוי מגדרי, מצב משפחתי, מעמד אזרחי או כל מאפיין אחר של שונות. אנו מתחייבים לספק לעובדינו סביבת עבודה משוחררת מאיומים, אלימות והטרדה. לא נסבול בקרבנו כל צורה של אלימות, מכל סיבה שהיא, כל צורה של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, או כל התנהגות הגורמת לאחרים לחוש לא בטוחים.

אנו מספקים לעובדינו תגמול הוגן עבור עבודתם ותנאי עבודה נאותים אנו שומרים על זכויותיהם של כל עובדינו, הקבועות בחוק ובהסכמים, ומתגמלים את כולם בהוגנות, בהתאם לכישוריהם וביצועיהם, ותוך התחשבות בתנאי השוק המקומי. אנו מתחייבים להעניק לעובדינו סביבת עבודה בריאה ובטוחה, ולספק להם את כל הציוד והידע הנדרשים לשם כך. 

אנו מתחייבים לעודד את ההתפתחות האישית והמקצועית של עובדינו, ומשקיעים משאבים בפיתוח מיומנויותיהם וכישוריהם. סביבת העבודה משתנה באופן תדיר, בדומה לסביבתנו העסקית, ועלינו מוטלת האחריות להתאים עצמנו לשינויים ולתמורות המתחוללים סביבנו, תוך מתן מענה לציפיות העובדים בתחום. 

אנו מנהלים מדיניות תגמול ומערכות הוקרה לעובדים בולטים בעשייה אשר מהווים מודל ודוגמא בקידום ערכי הארגון לצד עשייה עסקית משמעותית.

אנו מעודדים את מנהלי החברה ליצור סביבת עבודה המאפשרת איזון בין העבודה לחיי המשפחה של העובדים מתוך הבנה כי איזון זה יגביר את שביעות רצונם ואת איכות חייהם.

גיוון:

אנו מאמינים שאימוץ גישות עסקיות המקדמות תרבות של גיוון והכלה מעצימות את עובדינו, ואת הקהילות בהן אנו פועלים, מטפחות חדשנות ובונות יחסי אמון לכל אורך שרשרת הערך שלנו.

אלו אף משפרות את יכולת ההיענות שלנו ללקוחות וצרכנים ומאפשרות לנו להשיג תוצאות עסקיות ארוכות טווח טובות וראויות יותר. בעבורנו, גיוון והכלה הם צורך עסקי ואמונה בסיסית כאחד. הם מייצגים ערכי יסוד וקוד התנהגות הטבוע עמוקות באינטראקציות ובהחלטות שלנו במהלך היום-יום. האמונה שלנו בעקרון הגיוון וההכלה מבטאת את האכפתיות שלנו לאנשים והכבוד שאנו רוכשים להם את הדאגה לחייהם של אלפי האנשים שאנו מעסיקים, מערכות היחסים עם הספקים שלנו ומיליוני האנשים שאליהם אנו מגיעים מדי יום ביומו באמצעות השירותים שלנו. 

תרגום הייעוד והערכים שלנו לפעולות בחיי היומיום, הוא האתגר עימו מתמודד הקוד האתי. 

אנו מאמינים כי כוחנו נובע מההבדלים שביננו, וכי הרקעים והתרבויות השונים מהם אנחנו מגיעים, מעשירים את סביבת העבודה. לפיכך אנו מתחייבים לגייס, להעסיק, לקדם ולתגמל עובדים על סמך כישוריהם ויכולתם למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר, ללא אפליה מכל סוג שהוא. יתר על כן, אנו נפעל במטרה להעשיר את הגיוון ואת השונות האנושית. 

איכות הסביבה:

אנו נקדם פעילות סביבתית נקייה ואחריות סביבתית בתוך החברה ובפרויקטים אותם אנו מנהלים.

פרטיות, סודיות וניגודי עניינים:

שמירה על פרטיות העובדים וכבודם חשובה לנו ביותר. כחלק ממאמצינו בתחום הגנת הפרטיות, אנו מקפידים לשמור את המידע שאנו אוספים ומעבדים ביחס לעובדינו כפרטי וסודי. 

שימוש במידע זה נעשה תוך הקפדה יתרה על הוראות חוקי הגנת הפרטיות ושימוש במידע למטרות לשמן נאסף מידע זה בלבד. אנו פועלים מול עובדינו בשקיפות מלאה ביחס למידע האישי שלהם.

אנו מאמינים שמידע אישי או חסוי אודות עובדים, ספקים, שותפים וכיו”ב הינו נכס פרטי אותו יש לשמור ולכבד. כארגון אשר אוסף ומעבד מידע ביחס למספר רב של נושאי מידע בכל העולם, אנו משקיעים מאמצים רבים ביחס לשמירת ואבטחת המידע המצוי ברשותנו, ניהולו ושימוש בו על פי כללי הדין הרלוונטי, ובהתאם לכללים הפנימיים שלנו הכוללים את אמנת הגנת המידע והפרטיות שלנו, מסמכי מדיניות, תהליכים ברורים ובקרות.

קיימת חובת דיווח אודות קשרים בינאישיים במקרים של יחסי מרות. במקרים אלו אנו פועלים לשינוי תפקיד או ניתוק יחסי המרות. אנו נמנעים מניגוד עניינים ומניצול הזדמנויות עסקיות לצרכים אישיים במסגרת עבודתנו, אנו פועלים אך ורק לטובת החברה, ואיננו נותנים לשיקולים זרים להפריע לשיקול דעתנו, למעשה או למראית עין. 

אנחנו נמנעים מלנצל לטובתנו האישית אפשרויות והזדמנויות עסקיות המוצעות לנו כתוצאה מתפקידנו וממעמדנו בחברה. אנו משתמשים בהזדמנויות ואפשרויות אלו אך ורק לטובת השגת היעדים של  סאטקום.

אנחנו מתנהלים מתוך אחריות אישית ויודעים כי מצופה מאתנו להצביע על כשלים אתיים שנתקלנו בהם, גם אם הדבר עומד בסתירה להנחיות הממונים שלנו. 

אנו מקבלים ונותנים מתנות, אירוח והטבות אחרות, שהינם סבירים ונאותים בהתאם לנסיבות ולנוהג ואינם עשויים להשפיע על קבלת החלטות או ליצור מחויבות של הצד המקבל או של הצד הנותן, למעשה או למראית עין. על עובדינו להקפיד ולפעול תחת הוראות נוהל המתנות והאירוח של  סאטקום, לרבות קבלת האישורים הדרושים לצורך מתן או קבלת מתנה או אירוח.

איננו מנצלים מידע פנים ונמנעים מלהפיץ מידע חסוי איננו משתמשים במידע פנים לצורך עשיית רווח אישי או לטובתו של כל גורם אחר.

הרשתות החברתיות מציבות אתגרים רבים ומצריכות ניהול סיכונים מותאם לצד ניהול הזדמנויות ליצירת קשרים וקידום שקיפות מול מחזיקי העניין. אנו מנהלים את הסיכונים הטמונים בערוצים דיגיטליים אלו באמצעות מדיניות ברורה, אליה מחויבים כלל העובדים שלנו תוך הקפדה ואחריות אישית על שקיפות, הקפדה על כללי הגנת הפרטיות והימנעות מסיכון מידע רגיש.

ספקים ושותפים:

אנו פועלים בנחישות יום יום, בכדי להשיג את היעדים העסקיים של צמיחה ורווחיות שאנו מציבים לעצמנו תוך שמירה על יציבות לאורך זמן. לצד זאת אנו מקפידים לפעול באחריות ובאכפתיות כלפי הספקים והשותפים שלנו.

הספקים והשותפים שלנו מהווים נדבך חשוב ביכולתנו לגדול ולהתפתח באופן מתמיד, ואנחנו מאמינים בחשיבותן של שותפויות אמיתיות שאנו מקיימים לאורך זמן כבסיס ליכולת שלנו להשיא ערך ולממש את מטרות החברה.

אנו מחויבים לבחור ולהתנהג עם השותפים העסקיים והספקים שלנו בצורה הוגנת, ביושר וללא משוא פנים ולוודא כי הם פועלים למען ערכים ועקרונות התנהגות אתיים. אנו מתחייבים לפעול כדי להבטיח שפעילותינו המשותפת תושתת על כבוד לחוקים ולתקנות המקומיים, לתרבות המקומית ולכללי האתיקה ומניעת השוחד והשחיתות שהתחייבנו אליהם

אנו מחויבים לנהוג בהגינות במשא ומתן ביננו ובפעילותנו השוטפת, ולקיים את ההסכמים שאנחנו צד להם, ולהימנע מניצול לרעה של כוחנו.

אנו רואים הזדמנות להעשרה ולפתיחות שלנו בעבודתנו באמצעות מפגש של קהלים מגוונים מקרב הספקים עימם אנו עובדים. אנו פועלים לקידום עבודה משותפת רב-תרבותית, מגזרית, מכילה ומעשירה תוך עידוד בחירת ספקים מגוונים.