גילת טלקום משקיעים.

הודעות למשקיעים

חלוקה לפי שנים
24/11/2021
גילת טלקום גלובל השלימה בהצלחה את העסקה למכירת אחזקותיה ב- Wiocc בתמורה לסך של כ- 9.5 מיליון דולר ארה"ב
07/11/2021
גילת טלקום גלובל מדווחת הבוקר על התקשרות בהיקף של כ- 11 מיליון ש"ח לאספקת שירותי תקשורת לוויינית ללקוח מהותי בסיישל
29/03/2021
סאטקום מערכות מדווחת הבוקר על הזמנות חדשות מלקוחות בישראל ובחו"ל
25/03/2021
סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות 2020 ומציגה המשך יציבות ותוצאות איכותיות. ההכנסות לשנת 2020 עומדות על 54.5 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל, צבר ההזמנות עומד על סך של כ- 50 מיליון דולר עד לשנת 2025
26/11/2020
סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020; הרווח הגולמי לרבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 3.96 מיליון דולר, והרווחיות עומדת על כ- 31.7%
06/10/2020
סאטקום מערכות מבצעת גיוס הון בהנפקה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ- 7 מיליון ש"ח