גילת טלקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
06/02/2024
התקשרה עם לקוח הפועל במרכז אפריקה ובדרום סודן בהיקף 2.4 מיליון $ לשנתיים לאספקת שירותי תקשורת לוויינית
21/01/2024
תחזית מקדמית לרווח בשנת 2023 - הערכת רווח נקי בשנת 2023 של בין 0.5 ל-1 מיליון $
16/01/2024
הזמנות לשירותי תקשורת לוויינית בהיקף של כ-5.2 מילון שקלים
17/12/2023
הזמנה חדשה מ-Vodacom בכ-4 מיליון $ והמשך מו"מ לחידוש ההתקשרות על בסיס ארוך טווח
06/12/2023
תוצאות אסיפה כללית מיום 6.12.23
05/12/2023
אסיפה שזומנה ליום 5.12.23 נדחית ליום 6.12.23