סאטקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
09/06/2021
בת זכתה במכרז של החשב הכללי לאספקת ציוד ושירותי תקשורת ושירותי תחזוקה
12/05/2021
זכיה במכרז של לקוח ממשלתי ישראלי והתקשרות עם לקוח נוסף למתן שירותים
11/05/2021
סאטקום בשת"פ עם חלל להשקת שירותי אינטרנט, שירותי קישוריות וגיבוי עבור לקוחות בישראל והמזרח התיכון
12/04/2021
זכתה במכרז לאספקת שירותים ומוצרים לגוף ממשלתי במערב אפריקה
07/04/2021
תוצאות אסיפה מיוחדת מיום 7.4.21
29/03/2021
הזמנה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בהיקף של כ-4 מיליון שח מלקוח ממשלתי ישראלי