גילת טלקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
19/06/2024
זכתה במכרז בהיקף של כ-9 מיליון ש״ח לאספקת ציוד לווייני ללקוח ממשלתי, אספקה ותשלום ב-2024
04/06/2024
התקשרות עם לקוח ממשלתי גדול בחו"ל לאספקת ציוד ושירותים לווייניים בהיקף 4.4 מיליון שקלים+אופציה
30/05/2024
הסכם הבנות והסכם מסחרי ארוך טווח עם אינטלסאט
26/05/2024
חתימת הסכם מהותי ארוך טווח לאספקת שירותים עם וודאקום ב-45 מיליון $ ארה"ב
14/04/2024
עדכון סטטוס פעילות לאור האירועים הביטחוניים האחרונים-החברה פועלת ברציפות מלאה
17/03/2024
תוצאות אסיפה כללית מיום 14.3.24