גילת טלקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
24/11/2021
התקבלה התמורה והושלמה מכירת החזקות ב"וויוק" בכ 9.438 מיליון דולר
21/11/2021
התקיימו התנאים למכירת החזקות ב"וויוק" בכ 9.438 מיליון דולר
07/11/2021
חידוש ושדרוג התקשרות עם לקוח מהותי בסיישל לאספקת שירותי אינטרנט לווייניים בהיקף של כ-3.5 מיליון דולר לתקופה של 18 חודשים
10/10/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 10.10.21
06/10/2021
התקשרות עם לקוח ממשלתי ישראלי
30/09/2021
הארכת התקשרות בהסכם לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בטכנולוגית O3b ושירותי תקשורת נוספים בשנה נוספת תמורת כ- 1 מיליון דולר