סאטקום משקיעים.

אירועים

חלוקה לפי שנים
16/03/2021
אסיפה שזומנה ליום 16.3.21 נדחית ליום 18.3.21
23/02/2021
זימון אסיפת אג"ח ו' ליום 16.3.21
23/02/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.4.21
02/11/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 19.11.20 - עדכון
12/10/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 19.11.20
10/08/2020
אסיפת אג"ח ב' שזומנה ליום 10.8.20 נדחית ליום 13.8.20