גילת טלקום משקיעים.

אירועים

חלוקה לפי שנים
05/02/2024
זימון אסיפה מיוחדת ליום 13.3.24
21/10/2023
זימון אסיפה שנתית ליום 5.12.23
24/09/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 19.10.23 
28/10/2022
זימון אסיפה שנתית ליום 4.12.22
19/12/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.1.22
03/09/2021
זימון אסיפה ליום 10.10.21