גילת טלקום משקיעים.

אירועים

חלוקה לפי שנים
19/12/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.1.22
03/09/2021
זימון אסיפה ליום 10.10.21
16/03/2021
אסיפה שזומנה ליום 16.3.21 נדחית ליום 18.3.21
23/02/2021
זימון אסיפת אג"ח ו' ליום 16.3.21
23/02/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.4.21
02/11/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 19.11.20 - עדכון